امروز: چهارشنبه 7 آبان 1399

تازه های چاپ و نشر

اصول بهره برداری در کارخانه های شکر

مترجم: حسین عبداللهی

ناشر: کردگار

سال نشر: 1391

قیمت: 85000 ریال

 • 12 آبان 1397
 • ایجاد کننده: خاکسار
 • تعداد نمایش ها: 349
 • نظرات: 0
مدیریت بهینه در صنعت نیشکر- ج.3
تالیف: حمیدرضا بهروان، اسکندر زند، فرح شفیعی بافتی

ناشر: انتشارات کردگار

سال نشر: 1393

قیمت: 300000ریال
 • 9 آبان 1397
 • ایجاد کننده: خاکسار
 • تعداد نمایش ها: 293
 • نظرات: 0
مدیریت بهینه در صنعت نیشکر- ج.2

تالیف: حمیدرضا بهروان، فرح شفیعی بافتی، ارسلان جمشیدنیا

ناشر: انتشارات کردگار

سال نشر: 1392

قیمت: 200000 ریال

 • 9 آبان 1397
 • ایجاد کننده: خاکسار
 • تعداد نمایش ها: 306
 • نظرات: 0
برداشت مکانیزه سبز نیشکر در ایران

گردآورنده: منوچهر امام

ناشر: موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان

سال چاپ: 1396

 

 • 29 مرداد 1397
 • ایجاد کننده: خاکسار
 • تعداد نمایش ها: 502
 • نظرات: 0
راهبرد سازی پویا، رویکردی بهنگام برای رهبران قرن بیست و یکم

ترجمه: فرح شفیعی بافتی

ناشر: موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان

سال چاپ: 1396

قیمت: 250000 ریال

 

 • 29 مرداد 1397
 • ایجاد کننده: خاکسار
 • تعداد نمایش ها: 521
 • نظرات: 0
RSS
12
دی ان ان
دی ان ان