امروز: ﺳﻪشنبه 24 مهر 1397

دستورالعمل ها

 مجموعه دستورالعمل های مدیریت به زراعی


منبع: کتاب مجموعه دستورالعمل های عملیات زراعی تولید محصول، جلد اول

 عملیات تهیه زمین:

با توجه به تک‌محصولی بودن نیشکر و اشغال چندین ساله زمین توسط این گیاه، عملیات تهیه زمین و خاک‌ورزی جزو مهم‌ترین مراحل کشت نیشکر محسوب می‌شود. رشد بهینه برای گیاه زمانی فراهم می‌شود که خاک به‌ عنوان یک عامل اساسی از نظر خواص شیمیایی و فیزیکی محدوديتی نداشته باشد. به‌ دنبال کارگذاری لترال‌ها، تسطيح نسبي و انجام ساير عمليات زيربنايي توسط پيمانكار و تحويل زمین به بخش كشاورزي، عمليات تهیه زمین شروع می‌شود و با تحويل زمين جهت كشت، خاتمه مي‌يابد. این بخش از عملیات زراعی، يكي از پرحجم‌ترين عمليات كشت و كار نیشکر محسوب می‌شود كه قريب پانزده مرحله را به خود اختصاص مي‌دهد. عمليات تهية زمين به چهار بخش اصلي زیر تقسیم مي‌شود:


       عمليات بِرم‌بندي، آب‌شويی و ماخار               عمليات  تسطيح                            عمليات بعد از تسطيح                    عمليات احداث جوي ـ پشته و كودپاشي

 پرینت

عملیات کاشت

عمليات تهیه زمین، با کودپاشی در محل جویچه‌ها خاتمه می‌یابد. در این مرحله، مزرعه آماده برای کاشت در اختيار اداره كشاورزي قرار مي‌گيرد. این اداره برنامه‌ریزی لازم جهت کشت قلمه را از مرحله تهیه قلمه تا انتقال و کاشت آن انجام می‌دهد. عمليات کاشت به چهار بخش اصلي تقسیم مي‌شود که دو بخش ابتدایی شامل معرفی واریته های تجاری سازگار به منطقه و عملیات تهیه قلمه از جمله وظایف اداره به نژادی می باشد و دو بخش زیر توسط بخش زراعت صورت می گیرد:

 

                                             عملیات زراعی در مزرعه کشت         عملیات بعد از کشت

                                            

عملیات داشت

عمليات تهیه زمین (بخش اول)، با کودپاشی در محل جویچه‌ها خاتمه می‌یابد. در این مرحله، مزرعه آماده برای کاشت (بخش دوم) در اختيار اداره كشاورزي قرار مي‌گيرد. این اداره برنامه‌ریزی لازم جهت کشت قلمه را از مرحله تهیه قلمه تا انتقال و کاشت آن انجام می‌دهد. به‌دنبال اولین آبیاری پس از عملیات کشت و سمپاشی پیش‌رویشی، بخش سوم (داشت) آغاز می‌شود. در این بخش، مراحل مختلف تولید محصول ازجمله آبیاری، کوددهی، مبارزه با علف‌های هرز، حشرات زیان‌آور و بیماری‌ها انجام می‌شود. دقت در انجام عملیات زراعی مختلف طی مدت داشت (حدود شش ماه)، می‌تواند تولید محصول مناسب را تضمین کند.

                                          آبیاری نیشکر                               واکاری                                     هیلینگ آپ                

                             

                                                      کنترل محصول (کراپ لاگینگ)              استفاده از کود در مزارع

                                                


عملیات برداشت

كاهش ضايعات نی در حین عملیات برداشت به ميزان زيادي به شيوه برداشت نيشكر بستگي دارد. در اغلب كشورهاي نيشكرخيز جهان ـ از جمله برزيل، هندوستان، كوبا و … ـ هنوز هم برداشت دستي توسط ني‌بُرها انجام مي‌گيرد. در اين سيستم، پيش از شروع برداشت حتماً بايد مزارع نيشكر آتش زده شوند تا برگ‌هاي آن از بين برود و ني‌بُرها بتوانند وارد مزارع شوند. در ايران برداشت محصول نيشكر با دست و با استفاده از هاروستر صورت مي‌گيرد كه در نهايت، با توجه به مشكلات برداشت دستي توسط نيروي انساني، عملاً اين نوع برداشت از برنامه كشت و صنعت‌ها حذف خواهد شد. در كنار آن استفاده از ماشين‌هاي هاروستر يك جايگزين مناسب براي برداشت نيشكر در ايران خواهد بود كه پيش‌بيني‌هاي لازم جهت تأمين ماشين‌هاي برداشت و تريلرهاي حمل ني بایستی به‌عمل آید. عمليات برداشت نیشکر و متعاقب آن عملیات بازرویی به شرح زیر می باشند:

                                                        برداشت نیشکر                         راتونینگ یا بازرویی

                                                             


 

دی ان ان
دی ان ان