موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان

Sugarcane & By-Products Development Research & Training Instatute of Khuzestan

4 تیر 1401 5:29 ب.ظ

به نژادی

مدیریت تحقیقات به نژادی و بیوتکنولوژی

با توجه به پيشرفت علوم و تكنولوژي تحقيق در مورد شناسایی و توليد واريته‏ هاي پرمحصول و مقاوم به آفات و بيماري­هاي مهم منطقه و ارقام متحمل به تنش‏ هاي محيطي همانند سرما، شوري و بادهاي گرم، امري ضروري است. اين بخش با استفاده از روش­های مختلف اصلاح نیشکر، فيزيولوژی و بيوتکنولوژی ‌و با همکاری ساير بخش­هاي تحقيقاتی به ويژه گياه­پزشکی نسبت به تولید و معرفی واريته‌ های جديد اقدام می­نمايد.

سالم­سازی و خالص­سازی ارقام تجاری موجود از طریق بیوتکنولوژی (کشت بافت) از دیگر وظایف مهم این بخش می‌باشد.

سالم­سازی و خالص­سازی ارقام تجاری موجود از طریق بیوتکنولوژی (کشت بافت) از دیگر وظایف مهم این بخش می‌باشد.

مهندس محمود فولادوند
مدیر تحقیقات به نژادی و بیوتکنولوژی

زمینه ­های اصلی فعالیت

اعضای بخش

لینک کوتاه :

https://iscrti.ir/?p=975

Office Number:

061-331-30760

E-mail:

foolad594@gmail.com

Resume

In 2008, the center was registered as Khuzestan Sugarcane and Ancillary Development Research and Training Institute. In August 2013, in order to develop research in the field of sugarcane industry, the Deputy of Industrial Research was also considered in the organizational structure of the institute. According to the latest changes, the organizational structure of the institute consists of: the Board of Trustees; Board of Directors; Managing Director; Deputy Directors of Industry and Agriculture Research; Deputy Audit and Performance Monitoring; Director of Research and Planning; Director of Training, Promotion and Research, Organizational Development; Director of Environmental, Safety and Health Research; Financial and Human Resources Manager; Business Manager and Security Manager.