امروز: ﺳﻪشنبه 24 مهر 1397

بیوتکنولوژی

 درباره موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان


آسیپ پذیری ژنتیکی ارقامی که برای سالیان متمادی در مناطق نیشکر خیز ایران کشت و زرع شده اند، نیاز به واریته های جدید را در این منطقه اجتناب ناپذیر می سازد. حذف واریته

NCo310

از لیست واریته های تجاری نیشکر در اثر بیماری سیاهک، منجر به خسارات هنگفت به شرکت های کشت و صنعت نیشکر شده است. به دلیل پیچیدگی ژنتیکی بیشتر این گیاه در مقایسه با گیاهان با ژنوم کوچکتر، معرفی یک واریته نیشکر به روش های اصلاحی کلاسیک، به زمان نسبتاً طولانی (معادل 10 تا 15 سال) نیاز دارد. با توجه به مشکلاتی نظیر حساسیت بالای این گیاه به شوری خاک، سرمازدگی و نیز در سال های اخیر مشکلات کم آبی که  کشت و صنعت های نیشکری استان خوزستان در زراعت نیشکر با آن مواجه اند، نیاز به ارقامی که با حفظ خصوصیات مطلوب خود بتوانند افزایش قابل قبولی در تحمل به تنش های غیر زیستی از خود نشان دهند، لازم به نظر می رسد.

در این راستا آزمایشگاه بیوتکنولوژی در سال 1384 فعالیت خود را با هدف دست ورزی ژنتیکی به منظور تکثیر سریع کلون ها از طریق کشت بافت و نیز ايجاد خزانه سالم و خالص از عوامل بیماریزا جهت دستيابي به بذر سالم و خالص آغاز نمود.


وظایف مهم این اداره به شرح ذیل می باشد:

 کشت بافت جهت سالم سازی و خالص سازی نیشکر و ايجاد خزانه سالم و خالص از عوامل پاتوژن جهت دستيابي به بذر سالم و خالص.

 معرفي ارقام جديد در نيشكر از طريق روش اصلاحي هاپلوئيدي (كشت بساك و ميكروسپور) 

•  برنامه ریزی جهت تهیه كيت مولكولي تعيين اصالت ژنتيكي و خلوص ژنتيكي ده رقم نيشكر

  نيمه مكانيزه كردن ريز ازديادي نيشكر با استفاده از بيوراكتورهاي تناوبي

 ايجاد کلونهاي مقاوم به انواع تنش ها (خشکي، شوري، گرما، سرما ...) و نيز مقاومت به علف کش ها 

 انجام کارهاي مرتبط با شمارش سلول ها و نيز حجم توده کالوسي در نتيجه استفاده از برخي مواد نظير هورمون و علف کش در آزمايشگاه کشت بافت و همچنین استفاده از برخي مواد هورموني ترغيب کننده رشد و نيز ريشه زا کننده (مانند پودر ريشه زايي)  در گلخانه کشت بافت

• انجام مطالعات ژنوميکس و پروتئومیکس

 

 

 

دی ان ان
دی ان ان