امروز: جمعه 2 مهر 1400

تماس با ما

جهت ارتباط با موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر فرم زیر را پر کنید

* *
شماره تلفن های موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر
مدیریت
معاونت صنعت
مدیرعامل: مهندس درخشان زاده 06133130701
معاونت صنعت: مهندس رادمهر 06133130730
دفتر مدیر عامل: آقای ادیمی 06133130701

فاکس: آقای ادیمی 06133130703
دفتر معاونت: آقای لطفی 06133130732

کارشناس:مهندس مازوچی-خانم مهندس پاکدل 06133130732
مشاورین
آزمایشگاه صنایع غذایی: مهندس بهشتی 06133130733
دکتر حمدی 06133130770 تکنسین آزمایشگاه صنایع غذایی: آقای سلحشور 06133130733
مهندس بنی عباسی 06133130705 آزمایشگاه مولکولی: خانم مهندس شیخی 06133130735
مهندس ملزوماتی 06133130705 آزمایشگاه کالیبراسیون: خانم مهندس عباباف 06133130734
مهندس تقی پور (بخش صنعت) 06133130706

دکتر پاکرو 06133130737 سالن تولید شکر طعم دار: مهندس شجاعی 06133130788
معاونت کشاورزی
معاون کشاورزی: دکتر طاهرخانی 06133130710 معاونت اجرایی
دفتر معاونت: آقای طرفی 06133130710 معاون اجرایی: مهندس بابا گلی 06133130704

اداره امور مالی و اداری: آقای نیسی 06133130740
به زراعی بایگانی مالی و صدور چک: آقای سعدونی 06133130741
مدیریت: دکتر شمیلی 06133130711 سرپرست حسابداری: آقای پور حدادی 06133130742

کارشناس حسابداری : خانم مهندس حمادی 06133130742
اداره زراعت: مهندس سعیدی مجد 06133130711 کارگزینی و بیمه: آقای هاشمی 06133130744
کارشناس: مهندس حسین زاده 06133130717 اداره بازرگانی و خدمات: مهندس عباسی لرکی 06133130720
کارشناس:خانم مهندس موسوی 06133130716 تأسیسات: آقای طرفی 06133130722

انبار: آقای بنی تمیم 06133130745
اداره خاک شناسی: خانم مهندس پورکیهان 06133130715 کارشناس خرید داخلی: آقای عطار 06133130721
کارشناس :مهندس احمدی- خانم مهندس امیریه 06133130716 کارپرداز: آقای لرکی 06133130721

انباردار: آقای عناوی 06133130746
اداره مکانیزاسیون: مهندس بهبهانی نژاد 06133130712
کارشناس: مهندس لطیف التجار و سرداری 06133130714 کتابخانه

کارشناس مسئول کتابخانه: خانم خاکسار 06133130729

انتشارات: خانم خاکسار 06133130729
اداره آبیاری: مهندس شینی 06133130713
کارشناس: مهندس حمودی، محمدی، کرمان نژاد انفورماتیک
هواشناسی: آقای بدری 06133130717 انفورماتیک: مهندس نوارباف-مهندس باخدازاده 06133130709


به نژادی
مدیریت: دکتر پرویزی 06133130760 آموزش

کارشناس آموزش: مهندس افقه 06133130750
اداره به نژادی: مهندس فولادوند 06133130761 کارشناس دانشگاه: خانم مهندس حسین زاده 06133130750
اداراه بیوتکنولوژی: مهندس حمودی و فضلی 06133130764
آزمایشگاه کشت بافت: خانم مهندس حقیقی 06133130765 حراست: آقای لویمی 06133130790

درب ورودی 06133130728
گیاهپزشکی مخابرات: آقای فیاضی 06133130700
مدیریت: دکتر طاهر خانی 06133130710

مدیریت برنامه ریزی استاندارد
اداره آفات: مهندس چراغی 06133130774 مهندس اسدی مقدم 06133130738
انسکتاریوم: مهندس هاشمی 06133130777 مدیر برنامه ریزی و پژوهش

مهندس احمد پور 06133130771
اداره بیماری شناسی: مهندس مؤذن 06133130775
کارشناس: خانم مهندس نصیرپور 06133130776 ایستگاه شماره 1
تکنسین: آقای موسوی رییس ایستگاه 06133130718

کارشناس 06133130719
اداره علف های هرز: مهندس احمد پور 06133130771 دفتر و فاکس 06133130707
کارشناس علف های هرز: مهندس عبدالهی 06133130772 حراست 06133130708
دی ان ان
دی ان ان