موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان

Sugarcane & By-Products Development Research & Training Instatute of Khuzestan

4 تیر 1401 4:45 ب.ظ

درباره ما

پیام مدیر عامل

در سال 1387 مرکز مذکور تحت عنوان مؤسسه تحقيقات و آموزش توسعه نيشکر و صنايع جانبی خوزستان به ثبت رسيد.
در مردادماه 1392 به‌منظور توسعه تحقیقات در حوزه صنعت نیشکر، معاونت تحقیقات صنعتی نیز در ساختار سازمانی مؤسسه در نظر گرفته شد.
براساس آخرین تغییرات، ساختار سازمانی مؤسسه متشکل‌ است از: هیئت امناء؛ هیئت‌مدیره؛ مدیر عامل؛ معاونین تحقیقات صنعت و کشاورزی؛ معاون ممیزی و پایش عملکرد؛ مدیر امور پژوهشی و برنامه ریزی؛ مدیر آموزش، ترویج و تحقیقات توسعه‌سازمانی؛ مدیر تحقیقات محیط‌زیست، ایمنی و بهداشت؛ مدیر مالی و منابع انسانی؛ مدیر بازرگانی و مدیر حراست.

درباره ما

تاریخچه

شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي در قالب هفت واحد توليد كننده نيشكر با احداث شبكه‏ هاي آبياري و زهكشي، ايستگاه هاي پمپاژ، جاده ‏ها و پل‏ هاي ارتباطي موجبات عمران بيش از يك صد هزار هكتار از اراضي استان خوزستان را فراهم آورده است.

تداوم بهره‏وري اقتصادي از اراضي زير كشت و ارتقاء ميزان محصول نيشكر مستلزم وجود مركزي جهت اجراي طرح‏هاي تحقيقاتي و به كار گيري فنون و تكنولوژي‌هاي نوين در توليد مي‏باشد. به همين دليل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي تحقيقات نيشكر را در سال 1374 به‌منظور انجام تحقيقات زيربنايي و كاربردي و ارائه خدمات علمي و فني به كشت و صنعت‏هاي نيشكري هفتگانه شروع و در سال 1376 مركز تحقيقات نيشكر را در محل فعلي خود و در قالب سه بخش تحقيقاتي به‌زراعي، به‌نژادي و گياه پزشكي و نیز بخش پشتیبانی و خدمات فنی به‌منظور تأمین نیازمندی های بخش های تحقیقاتی، تأسيس نمود. متعاقباً با گسترش امكانات مؤسسه در شهریورماه 1383، بخش صنايع شكر در قالب آزمايشگاه صنايع غذايي فعال و راه‏اندازي گرديد.

در سال 1387 مرکز مذکور تحت عنوان مؤسسه تحقيقات و آموزش توسعه نيشکر و صنايع جانبی خوزستان به ثبت رسيد.
در مردادماه 1392 به‌منظور توسعه تحقیقات در حوزه صنعت نیشکر، معاونت تحقیقات صنعتی نیز در ساختار سازمانی مؤسسه در نظر گرفته شد.
براساس آخرین تغییرات، ساختار سازمانی مؤسسه متشکل‌ است از: هیئت امناء؛ هیئت‌مدیره؛ مدیر عامل؛ معاونین تحقیقات صنعت و کشاورزی؛ معاون ممیزی و پایش عملکرد؛ مدیر امور پژوهشی و برنامه ریزی؛ مدیر آموزش، ترویج و تحقیقات توسعه‌سازمانی؛ مدیر تحقیقات محیط‌زیست، ایمنی و بهداشت؛ مدیر مالی و منابع انسانی؛ مدیر بازرگانی و مدیر حراست.

لینک کوتاه :

https://iscrti.ir/?p=44

Office Number:

061-331-30760

E-mail:

foolad594@gmail.com

Resume

In 2008, the center was registered as Khuzestan Sugarcane and Ancillary Development Research and Training Institute. In August 2013, in order to develop research in the field of sugarcane industry, the Deputy of Industrial Research was also considered in the organizational structure of the institute. According to the latest changes, the organizational structure of the institute consists of: the Board of Trustees; Board of Directors; Managing Director; Deputy Directors of Industry and Agriculture Research; Deputy Audit and Performance Monitoring; Director of Research and Planning; Director of Training, Promotion and Research, Organizational Development; Director of Environmental, Safety and Health Research; Financial and Human Resources Manager; Business Manager and Security Manager.