امروز: ﺳﻪشنبه 24 مهر 1397

صنعت

» بخش تحقیقات صنعتی

با رشد سریع صنایع مرتبط با فرآورده‏ های نیشکر و محصولات جانبی آن و لزوم همراهی با دانش روز، مؤسسه تحقیقات ارتباطات مفیدی با شرکتهای معتبر دنیا برقرار کرده و جهت تمرکز و گسترش بیشتر فعالیتهای علمی و تحقیقاتی خود معاونت تحقیقات صنعتی را ایجاد نمود.

اهداف معاونت تحقیقات صنعتی در مؤسسه بر پایه آموزش، بهسازی و نوآوری در جهت افزایش راندمان تولید شکر و همچنین توسعه و تنوع محصولات جدید استوار شده و امید می رود با کاهش مشکلات فرآیند تولید سودآوری زیادی ­نیز برای شرکتها به ­ارمغان بیاورد.


1-  تهیه ساختار سازمانی بر مبنای تکالیف زیر:

الف: تحقیق و بررسی شرایط موجود فرآیندها (آسیاب، خام، تصفیه) و راههای افزایش بهره وری، راندمان و ظرفیت در مقایسه با عملکرد جهانی صنعت.

ب: بررسی و تحقیق در زمینه استفاده از انرژی تا حد نیل به راندمان سوخت مورد نظر استانداردهای کشوری، بالا بردن راندمان (Efficiency) کوره ‏ها و توربین ژنراتورها همراه با حفظ و نگهداری بهینه سیستم

ج: بررسی چگونگی استفاده پایدار محیط زیست و حفظ و حراست ارتباط ارگانیک با محیط


2- تعریف رابطه کشاورزی و صنعت بر مبنای تحویل و تحول نیشکر و قند آن در حدی که هریک به صورت SBU تعریف شوند.

3- راه اندازی کارگاه تولید شکر طعم دار

4- اجراء برنامه‏ های آموزشی در جهت ارتقاء دانش و بهره وری کارکنان

5- توسعه فعالیت ها و ارتقاء کیفی آزمایشگاه تا اخذ گواهینامه‏ های بین المللی

6- تحقیق و بررسی توسعه محصول، بالاخص در رابطه با صنایع متنوع جانبی

دی ان ان
دی ان ان