امروز: ﺳﻪشنبه 24 مهر 1397

علف های هرز

 اداره علف های هرز


 

علف های هرز یکی از عوامل کاهش دهنده محصول در گیاهان زراعی هستند که همه ساله خسارت های بسیار زیادی را به این محصولات وارد می آورند. از آنجاییکه گیاه نیشکر چند ساله بوده و عملیات خاک ورزی سراسری سالیانه در آن محدود است، شرایط مزرعه به گونه ای است که موجب تکثیر و ازدیاد علف های هرز شده که به دلیل داشتن مواد ذخیره ای زیاد سبب غلبه آنها بر گیاه زراعی می شود. لذا در این راستا اداره علف‏های هرز مرسسه دارای وظایفی چون پایش، شناسایی و تشخیص علف‏های هرز مهم مزارع نیشکر، شناسایی و معرفی مؤثرترین روش‏های کاربردی مدیریت تلفیقی علف‏های هرز (IWM) و اجرای طرح‏های تحقیقاتی در خصوص معرفی علف کش‏های مناسب می‏باشد. این اداره دارای هرباریومی با بیش از 100 گونه گیاهی از فلور مزارع نیشکر شمال و جنوب خوزستان بوده که تا کنون توانسته نیازهای تشخیصی کشت و صنعت‏های تابعه شرکت توسعه نیشکر را برطرف نماید.


دیگر وظایف این اداره عبارت است از:

 انجام طرح‏های تحقیقاتی با جهت گیری کاهش مصرف سموم علف کش در مزارع نیشکر

 بررسی و معرفی روش‏های بهینه سازی فن ‏آوری سمپاشی و مبارزه شیمیایی

 پایش مبارزه مکانیکی با علف‏های هرز در کشت و صنعت‏ها و افزایش کارایی ادوات مورد استفاده در مبارزه مکانیکی

 تعیین مزیت نسبی کاربرد روش های شیمیایی در کنترل علف های هرز چند ساله

 تعیین روش های مناسب به زراعی جهت کنترل سطح آلودگی

 انتخاب زمان مناسب برای کنترل علف های هرز دائمی

 تلفیق روش های به زراعی، مکانیکی و شیمیایی برای کنترل علف های هرز دائمی

دی ان ان
دی ان ان