• 33130701(61)98+
  • 33130702(61)98+
  • 33130703(61)98+
  • info@iscrti.ir

چشم انداز، ارزش و مأموریت

چشم انداز، ارزش و مأموریت

چشم‌انداز:

تبدیل‌شدن به یک موسسه در کلاس جهانی جهت تکوین و توسعه پایدار زنجیره ارزش نیشکر، شکر و صنایع جانبی از طریق تحقیقات، پایش، آموزش، مدیریت دانش و تجاری‌سازی دستاوردها با تکیه بر نوآوری، ارزش‌آفرینی و مدیریت تکنولوژی دانش‌بنیان برای ارتقاء امنیت غذایی، سلامت و آسایش بیشتر جامعه.

 

ارزش‌ها:

  • توکل و استعانت به خداوند متعال
  • توجه به ارزش‌های اخلاقی و وجدان کاری
  • حفظ و ارتقاء مستمر کرامت، شأن و توانمندی کارکنان
  • توجه به مسئولیت‌های اجتماعی، حفظ محیط‌زیست و قانون‌مداری
  • توجه به کارگروهی، خلاقیت، نوآوری و بهبود مستمر
  • ارزش افزایی مستمر برای مشتریان و ذینفعان
  • توجه به مالکیت معنوی

 

مأموریت:

حرکت مستمر در جهت تأمین خواسته‌های پژوهشی، پایشی و آموزشی گروه شرکت‌های زیرمجموعه هولدینگ توسعه نیشکر و صنایع جانبی و سایر مشتریان در سطح ملی و بین‌المللی با بهره‌گیری از دانش فنی به‌دست‌آمده و فناوری‌های نوین جهانی با استفاده از کارکنان دانشی و متخصص مجموعه به عنوان یک دارایی ارزشمند جهت کسب و حفظ مزیت‌های رقابتی و ارزش‌آفرینی