امروز: ﺳﻪشنبه 24 مهر 1397

مدیریت استانداردها

 مدیریت استاندارد ها


مدیریت استانداردها و نظارت بر عملیات زراعی با توجه به اهمیت و ویژگی‏های بهینه سازی و یکسان سازی و رعایت دقیق دستورالعمل های عملیات زراعی در همه کشت و صنعت ها، توصیه و به اشتراک گذاری تجربیات موفق همکاران در بخش های مختلف کشاورزی و به روزآوری دانش علمی و عملی دست اندرکاران حوزه کشاورزی در کشت و صنعت های نیشکری، تبیین و نهادینه کردن استانداردها و نظارت ارشادی بر کلیه عملیات کشاورزی به تازگی در چارت ساختاری مؤسسه تحقیقات نیشکر پیشنهاد و تأیید شده است.

این مدیریت نوپا بوده و در آینده نزدیک با توجه به بالا بودن سطح وسیع مزارع نیشکر در استان خوزستان و گوناگونی فعالیت های زیر حوزه کشاورزی و ضرورت استاندارد سازی و یکپارچه سازی فعالیت های آن، دارای دامنه فعالیت گسترده ای بوده و این مدیریت برای خود اهداف متعالی تری را دنبال خواهد کرد. در حال حاضر بخشی از اهداف کلی این مدیریت در زیر بیان شده است.

 

1- پایش و بازدید مستمر کارشناسی از عملیات مختلف زراعی در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت

 

2- تهیه گزارش های مورد نیاز و ارایه دستورالعمل ها و پیشنهادهای مناسب جهت بهینه سازی و رسیدن به استانداردهای کمی و کیفی مورد نظر در چهارچوب اهداف پیش بینی شده این مدیریت و ارایه به مؤسسه تحقیقات و شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

 

3- بحث و تبادل نظر کاری در رابطه با کلیه عملیات کشاورزی در تمام سطوح و ارکان کاری از معاونت کشاورزی تا تکنسین های بخش کشاورزی، جهت تحقق تبیین اهداف کاری و ایجاد ارتباط بهینه.

 

4- کنترل و نظارت بر نحوه کاربری و نوع ادوات و ماشین آلات کشاورزی به منظور استفاده بهینه و بهبود کمی و کیفی کار و افزایش بهره وری و ماندگاری ماشین آلات کشاورزی.

 

5- کنترل و نظارت بر چگونگی عملیات کنترل محصول به طور اخص Croplogging، استاندارد سازی و یکسان سازی نمونه برداری ها و استخراج داده ها، افزایش و بهبود کیفی کار، تحقیق و ارایه روش های نوین کنترل محصول از جمله استفاده از دستگاه های اندازه گیری میزان ازت برگ در مزرعه.


 

دی ان ان
دی ان ان