• 33130701(61)98+
  • 33130702(61)98+
  • 33130703(61)98+
  • info@iscrti.ir

معرفی مرکز علمی کاربردی توسعه نیشکر

مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی یکی از مراکز وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی است که به قصد ارتقای دانش و ایجاد مهارت‌های متناسب با حوزه فعالیت شغلی کارکنان شاغل در شرکت‌های تابعه توسعه نیشکر، در سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را در موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر با پذیرش دانشجو در رشته امور زراعی– تولید نیشکر، در مقطع کاردانی آغاز نمود.

 

اهداف و ماموریت مرکز:
• ارائه آموزش‌های تخصصی با رویکرد عملی و کاربردی در جهت ارتقاء سطح مهارت‌‍های شغلی و حرفه‌ای کارکنان شرکت متناسب با وظایف و ماموریت‌های شغلی کنونی و آتی ایشان
• تدوین و توسعه رشته‌های تحصیلی در حوزه‌های کشاورزی و صنعت با توجه به نیاز شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

 

رشته های ارائه شده در مرکز:
• کاردانی فنی امور زراعی – تولید نیشکر
• کاردانی فنی آب و خاک – انتقال و توزیع آب کشاورزی
• کاردانی فنی مکانیزاسیون کشاورزی
• مهندسی فناوری آبیاری – شبکه‌های آبیاری و زهکشی
• مهندسی فناوری گیاهپزشکی-مدیریت تلفیق آفات