امروز: یکشنبه 25 مهر 1400

معرفی

 مدیریت آمـوزش


رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف و انطباق با محیط دارد. آموزش و بهسازی سرمایه انسانی سبب می­شود تا افراد متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، به طور موثر فعالیت خود را توسعه داده و بر کارایی خود بیفزایند. در این راستا آموزش كاركنان اقدامي راهبردي است كه در سطح فردي باعث ارزشمندی و رضایت فرد و در سطح سازماني باعث بهبود و توسعه سازمان مي‌شود.

مؤسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان با اعتقاد بر این اصل که آموزش زيربنايي‌ترين اقدامي است كه تحول و توسعه را در سازمان پایه‌ریزی می‌نماید، با بهره‌گيري از اساتيد مجرب و برنامه ­ریزی مدون آموزشی همواره تلاش می ­کند تا با ارتقای سطح دانش، بينش و مهارت حرفه‌اي کارکنان، مجموعه­ ای پویا بسازد. با  توجه به رسالت مؤسسه در دو حوزه پژوهشی و آموزشی، مدیریت آموزش ماموریت دارد اطلاعات و فناوری­های نوین را به کشت و صنعت­ها انتقال ­دهد و با استفاده از آموزش‌های تخصصی سازمانی متناسب با نیاز، نقش خود را در ارتقای عملکرد مجموعه شرکت توسعه نیشکر ایفا نماید.

مدیریت آموزش مؤسسه افتخار دارد سالانه با برگزاری بیش از 40 هزارنفر ساعت دوره‌های آموزشی در زمینه‌های کشاورزی، صنعت و منابع انسانی در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده گام بر دارد.

 


دی ان ان
دی ان ان