امروز: ﺳﻪشنبه 24 مهر 1397

معرفی اداره مکانیزاسیون

 اداره مکانیزاسیون و ماشین های کشاورزی


مکانیزاسیون کشاورزی مجموعه ای از علوم و فنون کاربردی است که به شناخت و بکارگیری انواع مختلف ماشین و ادوات در مراحل مختلف تولید شامل کلیه فعالیت های زیر بنایی، آماده سازی و تهیه زمین، مراحل کاشت، داشت، برداشت و امور پس از برداشت در مزرعه و بیرون از مزرعه و همچنین در فراوری محصولات کشاورزی می پردازد. وظیفه این اداره توجه به کلیه امور مدیریت و بکارگیری تجهیزات مربوطه در سایه شناخت و آگاهی کافی از تمامی مسائل و عوامل مؤثر بر آنها به خصوص مسائل اقتصادی می باشد تا راهکارهای علمی و کاربردی مناسبی در اختیار مدیران و کارشناسان  کشت و صنعت های نیشکری در خصوص مسائل مربوطه قرار دهند. 


زمینه های فعالیت اداره مکانیزاسیون عبارتند از:

بررسی و ارائه راهکار به منظور مکانیزه کردن فعالیت های تولید محصولات نیشکر و کاهش هزینه ها و سختی کار با آنها

بررسی سطح مکانیزاسیون کشت و صنعت ها و پیش بینی میزان بهینه منابع و نهاده های مورد نیاز

بررسی طرح، ساختار فنی و کارکرد تجهیزات، شناخت مشکلات و نقاط ضعف و ارائه راهکارهای مفید و قابل اجرا

مقایسه روش های مختلف به کار گیری ماشین ها و تجهیزات مکانیکی و ارائه روش های بهینه

مطالعه و بررسی فعالیت های سرویس، نگهداری و تعمیرات ماشین ها و ادوات، شناخت مشکلات و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت

تحقیق در زمینه افزایش کارایی، بهره وری و قابلیت اطمینان ماشین ها و ادوات

ارزیابی کارایی ادوات مختلف خاک ورزی در کنترل علف های هرز نیشکر

مطالعه اجرای سیستم شخم حداقل در زراعت نیشکر

ارزیابی کاربرد ماشین های برداشت در شرایط متغیر آب و هوایی

مطالعه ضایعات محصول در دوره بهره برداری نیشکر و روش های کاهش آن

تحقیق در زمینه افزایش برداشت سبز نیشکر و مسائل مرتبط آن

بررسی و ارائه راهکار به منظور کاهش اثرات نامطلوب ناشی از برداشت و حمل ماشینی نیشکر

پایش وضعیت مصرف انرژی در مراحل مختلف تولید محصولات نیشکر و ارائه راهکار به منظور بهینه سازی آن ها

تشکیل کارگاه های مرتبط با موضوعات مکانیزاسیون و ماشین های کشاورزی

بررسی تاثیرات ماشین ها و تجهیزات بر خاک مزارع و گیاه نیشکر


دی ان ان
دی ان ان