امروز: جمعه 2 مهر 1400

معرفی موسسه

 موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان
مؤسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر فعالیت اولیه خود را از سال 1374 در کشت و صنعت امام خمینی (ره) در دشت شعیبیه و با هدف انجام تحقیقات زیر بنایی و کاربردی در زمینه افزایش تولید نیشکر در خوزستان آغاز نمود. با توسعه فعالیت های اجرایی و افزایش سطح زیر کشت نیشکر در کشت و صنعت های جنوبی استان خوزستان و به منظور ارایه خدمات علمی و فنی به کلیه کشت و صنعت های نیشکری، فعالیت مؤسسه در سال 1376 گسترش و در محل فعلی خود واقع در 45 کیلومتری جنوب اهواز و جنب ایستگاه اصلی پمپاژ آبیاری کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر مستقر گردید.

طرح‏های تحقیقاتی مؤسسه به طور عمده در کشت و صنعت‏های توسعه نیشکر انجام می‏گردید و اخیراً با اختصاص حدود 200 هکتار از اراضی مجاور کشت و صنعت حکیم فارابی، ایستگاه یک مؤسسه در حال راه اندازی می‏باشد که با آماده شدن این اراضی عمده آزمایشات مزرعه ‏ای در این اراضی انجام خواهد گردید. تولید واریته‏ های جدید و بومی نیشکر و ترویج چگونگی تولید، تکثیر و رهاسازی زنبور پارازیت آفت ساقه خوار نیشکر از عمده اقدامات مؤسسه در طی سالیان فعالیت بوده و با انجام طرح‏های تحقیقاتی کاربردی متعدد در زمینه ‏های مختلف تولید نیشکر و ارائه آنها در گزارشات سالیانه فعال بوده است.

 


راه اندازی آزمایشگاه صنایع غذایی همکار با سازمان استاندارد و شروع تولید آزمایشی شکرهای طعم دار و انجام مطالعات در رابطه با چگونگی تولید صنایع جانبی از نیشکر و مشتقات آن بر اساس درخت نیشکر از اقدامات در حال انجام در بخش تحقیقات صنعت مؤسسه می‏باشد.


 فعالیت های مؤسسه در معاونت ها و مدیریت های تحقیقاتی ذیل انجام می پذیرد:

» معاونت تحقیقات کشاورزی شامل:

 مدیریت به زراعی: شامل بخش های زراعت، مکانیزاسیون و ماشین های کشاورزی، آبیاری و زهکشی، هواشناسی، خاک شناسی و تغذیه نبات، ابزار دقیق کشاورزی و آزمایشگاه آب - خاک - گیاه

 مدیریت به نژادی و بیوتکنولوژی: شامل بخش های به نژادی، بیوتکنولوژی و آزمایشگاه کشت بافت

 مدیریت گیاه پزشکی: شامل بخش های آفات، بیماری‏ ها و علف‏های هرز

» معاونت تحقیقات صنعت شامل:

 مدیریت تحقیقات صنعتی: شامل آزمایشگاه صنایع غذایی، آزمایشگاه کالیبراسیون و آزمایشگاه میکروبیولوژی


سایر واحدهای مؤسسه شامل: اداره امورمالی و اداری، پشتیبانی و خدمات و روابط عمومی، آموزش، انفورماتیک و کتابخانه می باشد که با فراهم شدن امکانات فنی و آزمایشگاهی لازم در حال حاضر بخش‏های مزبور در حال فعالیت می باشند.


 

بخش هایی از موسسه

دی ان ان
دی ان ان