امروز: جمعه 1 تیر 1397

مقالات

صادق کلانترهرمزی، محمدرضا سیاهپوش، حمید رجبی معماری، حسن حمدی، محمود شمیلی


نیشکر (Saccharum officinarum L.) منبع تولید 60 درصد شکر جهان است و تا کنون فعالیت­های اصلاحی زیادی در سطح جهان در خصوص بهبود این گیاه انجام شده است. اولین قدم در زمینه اصلاح گیاهان  امکان کشت بافت مطمئن با بازدهی بالاست. در پژوهشی با ترکیب و غلظت هورمون‏های مختلف در مراحل کشت بافت دو رقم تجاری نیشکر  CP48-103و CP69-1062 از برگ­های سوزنی بخش سرنی بهینه‌سازی شود. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از محیط کشت موراشیگ و سگوک (MS) جامد با افزودن 3 میلی­گرم در لیتر هورمون  2,4-Dبیشترین میزان کالوس را تولید نمود. در تولید شاخساره از کالوس­، ترکیب هورمونی یک میلی­گرم در لیتر BAP به همراه  دو میلی­گرم در لیتر  Kinetin بهترین پاسخ­دهی را نشان داد. در محیط MS دارای پنج میلی­گرم در لیتر IBA به همراه یک  میلی­گرم در لیتر Kinetin و همین­طور تیمار سه  میلی­گرم در لیتر  NAAبه همراه سه  گرم در لیتر زغال فعال، گیاهچه­ های تولید شده دارای بهترین شرایط برای ریشه­ دهی بودند. استفاده از زغال فعال در گیاهچه­ های حاصل از نظر صفات اندازه­گیری شده شامل تعداد گیاهان به ریشه رفته، روز تا ظهور ریشه و طول ریشه نتایج بهتری را نسبت به عدم استفاده از آن نشان داد.

  • 23 مرداد 1395
  • نویسنده: خاکسار
  • تعداد نمایش ها: 285
  • نظرات: 0

مریم کلاهی، محمد رضا تابنده، محمود شمیلی، محمود هاشمی تبار،احمد مجد و پریسا جنوبی

 

مسیر فنیل پروپانوئیدها به‌عنوان منبع غنی از متابولیت‌های گیاهی برای سنتز چوب ضروری است و به‌عنوان نقطه شروع برای تولید بسیاری از دیگر ترکیبات مهم درگیر در رشد و نمو گیاهان است. آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز(PAL,EC 4.3.1.5) دآمیناسیون فنیل آلانین به ترانس سینامیک و یون آمونیوم را کاتالیز می‌کند که اولین گام از مسیر فنیل پروپانوئیدی است. متابولیت‌های ثانویه مانند پلی‌مر ساختاری دیواره سلولی، چوب، رنگیزه فلاونوئیدی، مواد حفاظتی در مقابل اشعه فرا بنفش، استر‌های سینامیک اسید محافظت کننده زخم و آنتی بیوتیک­های فیتو آلکسین، فورانوکومارین و ایزوفلاونوئید از مسیر فنیل پروپانوئیدی تولید می‌شوند. مشتقات مسیر فنیل پروپانوئید در گیاهان منحصر به‌فرد هستند و نقش حیاتی در نمو و تمامیت ساختار گیاه و همچنین به عنوان تنظیم‌گر سیگنال سلول‌های گیاهی دارند. علاوه بر این فنیل پروپانوئید‌ها به‌عنوان تعدیل‌گر‌های شیمیایی در ارتباط گیاه با دیگر موجودات نقش دارند. تغییرات بیان ژن PAL در طی رشد و نمو گیاهان، سنتز چوب و دیگر ترکیبات فنیل پروپانوئیدی را تنظیم می‌کند. در این مطالعه بیان ژنScPAL  نیشکر (Saccharum officinarum L.) در اندام‌های مختلف به‌روش Real Time-PCRمطالعه شده‌است. این نتایج نشان می‌دهد که ScPAL در همه بافت‌های مورد مطالعه شامل برگ، غلاف برگ، ساقه و ریشه بیان می‌شود. بیشترین بیان ژن PAL در ریشه و کمترین بیان ژن PAL در برگ مشاهده شد. PAL به‌عنوان یک آنزیم حیاتی مسیر فنیل پروپانوئیدی، نقش اساسی در نمو نیشکر به‌ویژه بافت های چوبی شده بازی می­کند.

  • 23 مرداد 1395
  • نویسنده: خاکسار
  • تعداد نمایش ها: 643
  • نظرات: 0
دی ان ان
دی ان ان