امروز: ﺳﻪشنبه 29 خرداد 1397

مقالات آبیاری و زهکشی

مهدی اکبری، علی شینی دشتگل

 

تبخیر و تعرق یکی از اجزاء مهم بیلان آب کشاورزی می باشد و برآورد آن به منظور مدیریت منابع آب ضروری است. با  توجه به اینکه اندازه گیری مستقیم تبخیر و تعرق مشکل است لذا معمولا مقدار آن با استفاده از داده های هواشناسی برآورد می گردد.جهت بهبود مديريت آبياري در اراضي كشاورزي، به نقشه‌هاي به هنگام سطح زير كشت، الگوي كشت، تبخير-تعرق(تقاضای آب) و نياز مي‌باشد كه تهيه آن‌ها به كمك سنجش از دور قابل انجام است.  پژوهش حاضر به منظور بررسی دقت تبخیرتعرق واقعی بر آورد شده در سطح مزارع نیشکر، و تعیین میزان تبخیر و تعرق واقعی در سطح مزارع نیشکر با استفاده از اطلاعات ماهواره‌اي انجام گرفت. براي بدست آوردن داده‌هاي مورد نياز تحقيق حاضر از یک سری زمانی از اطلاعات ماهواره Landsat 7 ETM+ استفاده شد. با پيش پردازش داده‌هاي مذکور در طول دوره رشد، ضريب بازتاب پوشش سطح زمين، ضريب تابش پوشش سطح زمين و شاخص‌هاي گياهيNDVI و SAVI وLAI تعیین گردید. سپس با بهره‌گيري از آلگوريتم بيلان انرژي در سطح زمين، اجزاء بيلان انرژي تعيين و تبخير-تعرق واقعي محاسبه گردید و با مقادیر برآورد شده از روش پنمن مانتیس و اندازه­گیری های لایسیمتری مقایسه شد. نتایج نشان داد که اختلاف مقادیر تبخیر و تعرق واقعی برآورد شده از روش سنجش از دور و مقادیراندازه‌گیری‌های لایسیمتری کمتر از 10 درصد بود و نشان داد که روش سنجش از دور از دقت قابل قبولی برخوردار بوده است.

  • 23 مرداد 1395
  • نویسنده: خاکسار
  • تعداد نمایش ها: 621
  • نظرات: 0

جلیل کرمان نژاد ، الهام قنبری عدیوی ، محمود شمیلی

 

بارش یکی از پارامترهای مهم در تعیین اقلیم یک منطقه می باشد میزان بارش بطور مستقیم بر وضعیت منطقه از نظر خشکسالی تاثیرمی گذارد. از این میان بارش­های پیک روزانه مؤثرترین بارش­ها در یک حوضه می باشند که می­توانند اثرات سوء برای حوضه بدنبال داشته باشند از طرفی می­توانند تعیین کننده وضعیت اقلیمی منطقه باشند، بطور کلی تحلیل بارش­های پیک 24 ساعته و استخراج منحنی­های شدت مدت و فراوانی برای شناخت کلی منطقه، تعیین وضعیت سیل­گیری و تعیین دبی طرح سازه­های سیل گیر در منطقه مورد نیاز می­باشند و بر وضعیت کشاورزی در منطقه تاثیر مستقیم دارد، در این تحقیق به وضعیت این بارش­ها به کمک داده­های ثبت شده هواشناسی با استفاده از نرم افزار SMADA ، ARC GIS و EXCEL پرداخته شده است. 

  • 23 مرداد 1395
  • نویسنده: خاکسار
  • تعداد نمایش ها: 291
  • نظرات: 0
دی ان ان
دی ان ان