امروز: ﺳﻪشنبه 29 خرداد 1397

مقالات مکانیزاسیون


سيدمحمدجواد افضلي، علي‌اكبر قزلباش و محمود شميلي

هفتمین همایش ملی فناوران نیشکر

 

اين تحقيق به منظور بررسي تأثير دو مدل سبد حمل ني بر تراكم خاك در تابستان 1392 در كشت و صنعت كارون در يك مزرعه بازرويي سوم (راتون 3) انجام گرديد. بافت خاك مزرعه لوم رس سيلتي بود. اين آزمايش به صورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك‌هاي كاملا² تصادفي و در سه تكرار اجرا شد. عامل اصلي دو نوع سبد حمل ني به نام‌هاي هپكو و شاكر با وزن‌ها و لاستيك‌هاي متفاوت، عامل فرعي سرعت پيش‌روي ماشين‌هاي برداشت شامل 5، 7 و 9 كيلومتر بر ساعت و عامل فرعي فرعي دو مقدار فشار باد تایر در سبدها شامل 240 و 290 كيلوپاسكال بود. هدف از اجراي اين آزمايش وضعيت شاخص مخروط خاك در عمق‌هاي 80-0 سانتي‌متر بود كه به‌صورت لايه‌هاي 10 سانتي‌متري بررسي شدند. نتايج نشان داد كه عبور هاروستر سبب افزايش معني‌دار شاخص مخروط خاك در عمق‌‌هاي 20-0 سانتي‌متري خاك شد ولي عبور سبد حمل ني سبب افزايش معني‌دار آن نسبت به زمان قبل از عبور سبد نشد. ميزان افزايش تراكم براي سبد شاكر كمتر بود كه دليل آن عرض بيشتر تایر و آج‌هاي كوتاه‌تر و وزن كمتر سبد خالي بود. به‌جز در عمق‌هاي 10-0و 40-30 سانتيمتر، بقيه عمق‌‌ها به‌وسيله عوامل بررسي‌شده تحت تأثير قرار گرفت. سرعت پيش‌روي 7 كيلومتر بر ساعت بيشترين مقدار تراكم را ايجاد كرد. فشار باد تایر 240 كيلوپاسكال سبب كاهش در تراكم خاك نسبت به 290 كيلوپاسكال شد. نتايج همچنين نشان داد كه محدوده تأثير سرعت پيش‌روي بر فشردگي خاك در عمق‌‌هاي بالايي خاك و در دامنه 30-10 سانتي‌متر بود ولي نوع سبد و فشار باد تایر در افزايش فشار باد در عمق‌‌هاي زير 30 سانتي‌متر مؤثر
  • 23 مرداد 1395
  • نویسنده: خاکسار
  • تعداد نمایش ها: 284
  • نظرات: 0

عبداله عمرانی، محمدجواد شیخ داودی، محمود شمیلی، محمدجواد افضلی

 

نیشکر یکی از مهم‌ترین گیاهان صنعتی است که در ایران در سطح وسیعی در منطقه خوزستان کشت می‌شود. استفاده از ماشین‌ها و تجهیزات سنگین در طی مراحل تهیه زمین، کشت، داشت، برداشت و حمل نی می‌تواند منجر به فشردگی خاک در مزارع نیشکر شود. به همین منظور برای آگاهی از‌ میزان فشردگی و شناسایی دقیق عمق لایه فشردگی در خاک زراعی مزارع نیشکر مطالعه‌ای بر روی دو مزرعه نیشکر که دارای سنین مختلف (راتون سوم و ششم) بودند با استفاده از میزان مقاومت دستگاه نفوذسنج مخروطی در کشت و صنعت امیرکبیر در 45 کیلومتری جنوب اهواز انجام شد. نتایج بدست آمده از میزان مقاومت نفوذسنج به همراه اطلاعات مکانی اندازه‌گیری شده بوسیله سیستم موقعیت یاب جهانی(GPS) برای تولید نقشه‌های توزیع مکانی وارد نرم افزار زمین آمار GS+ نسخه 5 شد پس از تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها و ایجاد نیم تغییر نما نتایج نشان داد که تفاوت زیادی هم در لایه­های مختلف خاک هم در درصد فراوانی میزان فشردگی بیش از 2 مگاپاسکال در هر لایه وجود دارد. میزان فشردگی لایه80-61 سانتی‌متر خاک در هر دو مزرعه راتون سه و ششم مورد مطالعه خیلی مشهودتر از لایه 60-0 سانتی‌متر بود. افزایش فشردگی در لایه 80-61 سانتی‌متر هر دو مزرعه، استفاده از زیرشکن را برای شکستن آن ضروری می­نماید. ترکیب داده‌های زمین آمار با تحلیل‌های اولیه می‌تواند به مطالعات مکانیزاسیون کشاورزی کمک نموده و تشخیص عملی را در تعیین مناطقی از اراضی که دارای مشکل هستند را با استفاده از روش کریجینگ بلوکی و همچنین شیوه‌های مدیریتی با نهایت دقت تشخیص می­دهد. ضمن اینکه با استفاده از نقشه­های منتج از آن (به عنوان یک لایه اطلاعاتی) می­توان در تحقق اهداف کشاورزی دقیق گام برداشت.

  • 23 مرداد 1395
  • نویسنده: خاکسار
  • تعداد نمایش ها: 260
  • نظرات: 0
دی ان ان
دی ان ان