• 33130701(61)98+
  • 33130702(61)98+
  • 33130703(61)98+
  • info@iscrti.ir

ممیزی و پایش عملکرد صنعت

تحقیقات صنعت
تاریخچه

این مدیریت در مرداد ماه ۱۳۹۵ تشکیل شده و کار خود را با پایش و ممیزی کارخانجات نیشکری و ارائه گزارش به سیستم آغاز نمود. تا قبل از آن پایش‌های انجام شده در معاونت تحقیقات صنعت و به منظور انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی صورت می‌گرفت. در اسفند ماه ۱۳۹۸ پایش کارخانجات و صنایع جانبی نیز در برنامه بازدیدها قرار گرفت. در حال حاضر انجام ممیزی و پایش‌ها در زمان بهره‌برداری کارخانجات به‌منظور کنترل فرآیندها و نیل به اهداف و استانداردها و در زمان اورهال کارخانجات، به‌منظور بررسی وضعیت تعمیرات دستگاه‌ها و تجهیزات به منظور بهره‌گیری مناسب و با راندمان مطلوب در زمان بهره‌برداری می‌باشد.

شرح وظایف

وظیفه این مدیریت‌، ایجاد ارتباط نزدیک میان تحقیق و اجرا به منظور شناسایی سریع و دقیق مسائل و نیازهایِ بخش اجرا در زمینه صنعت و نیز تعیین میزان تطابق عملیات اجرایی در کشت و صنعت‌ها با استانداردهای موجود می‌باشد.
در این راستا با انجام بازدیدهای میدانی مستمر از فعالیت‌های تولیدی در هر حوزه صنعت و کنترل کیفیت و کمیت مورد انتظار و تطابق آنها با استانداردهای تولیدی جاری، گزارشات مربوطه پس از بحث و بررسی پیرامون عارضه‌های شناسایی شده، در مجامع کشت و صنعت‌ها طرح گردیده و بدین‌وسیله ضمن ارائه تصویری کلی از وضعیت‌، فاصله آن‌ها را نسبت به اهداف‌، تعیین و فرصت‌های بهبود جهت نیل به اهداف عالی مجموعه را مشخص می‌سازد‌. در این حوزه از تمامی قسمت‌ها کارخانه شامل آسیاب، سالن تولید، سالن تصفیه شکر و کوره بخار، نیروگاه، انرژی و بویلر، تصفیه آب و فاضلاب بازدید و پایش صورت گرفته و نتایج این بازدید در جهت رسیدن به استاندراد و بهبود فرآیند پس از تبادل نظ و بحث و بررسی به سیستم اعلام می‌گردد.
همچنین در قسمت ممیزی و پایش عملکرد صنعت، از تمامی کارخانه‌های صنایع جانبی و وابسته به هولدینگ بازدید میدانی به عمل آمده و از فرآیند تولید محصول و نیز کنترل کیفیت آن، مورد پایش قرار گرفته که نتایج این بررسی‌ها در قالب گزارش در جهت بهبود فرآیند تولید و سیستم و نیل به اهداف آن‌ها در سطح مدیران ارشد آن مجموعه و مدیران هولدینگ ارائه شده و راهکارهایی جهت پیشبرد بهتر اعلام می‌گردد.

دستاورد های مهم
تحقیقات جاری
امکانات بخش
محققین