• 33130701(61)98+
  • 33130702(61)98+
  • 33130703(61)98+
  • info@iscrti.ir

همکاری تدریس در مرکز علمی کاربردی توسعه نیشکر

به منظور بهره‌مندی از دانش و تخصص مدرسین مجرب و با عنایت به اینکه تدریس در کلیه مراکز علمی کاربردی منوط به برخورداری از کد مدرسی دانشگاه جامع علمی کاربردی است، از کلیه مدرسین محترم که دارای کد مدرسی می‌باشند دعوت بعمل می‌آید در صورت تمایل به همکاری تدریس در مرکز علمی کاربردی توسعه نیشکر و صنایع جانبی، فرم ذیل را تکمیل نمایند.
شایان ذکر است آن دسته از مدرسینی که تاکنون موفق به اخذ کد مدرسی از دانشگاه جامع علمی کاربردی نشده‌اند می توانند از طریق شرکت در فراخوان جذب مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی که سالانه در بازه زمانی شهریور ماه آغاز می‌گردد فرایند لازم جهت اخذ کد مذکر را طی نمایند.

همکاری تدریس در مرکز علمی کاربردی توسعه نیشکر

Hidden

مرحله بعدی: افزودنی ثبت نام کاربر را نصب کنید

این فرم به افزونه ثبت نام کاربر Gravity Forms نیاز دارد. مهم: قبل از انتشار فرم، این نکته را حذف کنید.
نام(ضروری)
آدرس(ضروری)
شاغل در شرکت توسعه نیشکر(ضروری)
ایمیل
حداکثر اندازه فایل: ۳۲ MB.
حداکثر اندازه فایل: ۳۲ MB.
حداکثر اندازه فایل: ۳۲ MB.
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .