امروز: ﺳﻪشنبه 24 مهر 1397

همکاری های بین المللی

 همکاری های بین المللی


 همکاری بخش به نژادی و بیوتکنولوژی با کشور کوبا

در قالب همکاری های بین المللی آقای دکتر هکتور گارسیا پرز از تاریخ  93/1/21 به مدت دو ماه در موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر جهت مشاوره با بخش به نژادی و بیوتکنولوژی حضور داشتند. ایشان با خود بذر هیبرید نیشکر به تعداد 64 تلاقی برای تولید 10000 گیاهچه نیشکر وارد نمودند. اقدامات انجام شده در این مدت عبارت بودند از: استقرار و ارزیابی جواه زنی بذور نیشکر، مشاهده زیر ساخت ها (گلخانه های گلدهی، کشت بافت، قرنطینه و آزمایشگاه)، بازدید از مناطق آزمایشی موسسه (ایستگاه شماره 1، کشت و صنعتهای سلمان فارسی، میان آب، امام خمینی و امیر کبیر)، بررسی مشارکتی روش ها و متودولوژی انتخاب (برنامه انتخاب ارقام)، تحلیل برنامه تلاقی و توسعه ارقام در کوبا، بررسی ارقام وارداتی موجود در قرنطینه و پست قرنطینه و گفتگو در رابطه با تجزیه و تحلیل پایداری و اریابی محیط با مدل AMMI.

 

عارضه یابی کاهش محصول با همکاری کشور استرالیا

در تاریخ 23 بهمن 1391 از آقای دکتر آلن گارساید متخصص زراعت نیشکر جهت همکاری در عارضه یابی کاهش محصول نیشکر و همچنین از آقای دکتر نیلز بردینگ متخصص اصلاح نیشکر از کشور استرالیا جهت همکاری در احداث گلخانه گلدهی در ایران دعوت به عمل آمد. بعد از یک هفته بررسی و بازدید از کشت و صنعت‏ها آقای الن گارساید توصیه‏هایی به شرح ذیل جهت افزایش بهره‏وری محصول نیشکر ارائه داشتند:

1- جلوگیری از نردد بی رویه و ترافیک سنگین ماشین آلات کشاورزی در مزرعه، به منظور کاهش متراکم ساختن ساختمان خاک، ایشان کم خاک ورزی (Minimum tillage) را توصیه نمودند به طوریکه فارو در طی کشت نیشکر در مزرعه ثابت و بدون عمل خاک ورزی دست نخورده باقی ماند و عملیات کشاورزی سبک در پشته‏ها انجام گیرد.


احداث گلخانه گلدهی با همکاری کشور استرالیا

برنامه اصلاح نیشکر در ایران با تأسیس گلخانه گلدهی نیشکر در مؤسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر در سال 1377 آغاز گردید. در تمامی کشورهای نیشکر خیز از جمله کشورهایی چون ایران که نیشکر در طبیعت به گل نمی‏رود، احداث گلخانه مجهز جهت تولید بذر حقیقی ضروری است. جهت توسعه برنامه اصلاح نیشکر از جمله رفع مشکل عدم هم زمانی گلدهی ارقام مختلف و معین نیشکر، این مؤسسه درصدد احداث گلخانه مجهز برآمده و در همین راستا از کارشناسان استرالیایی آقایان دکتر نیلز بردینگ متخصص اصلاح نیشکر و مهندس جفری جکسون متخصص فنی در ساخت گلخانه دعوت به عمل آمده است. نام بردگان در تاریخ  12/6/90 لغایت 18/6/90 به مدت یک هفته ضمن بازدید از کشت و صنعت‏ها و موفقیت‏های بدست آمده در صنعت نیشکر کشورمان و با کارشناسان و مشاوران مؤسسه به رایزنی پرداخته تا نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در قالب یک پروتکل به مؤسسه عرضه نمایند.

همکاری بخش های تحقیقاتی موسسه با کشور کوبا

در قالب همکاری‏های بین المللی آقایان دکتر آنتونیو چینه آ مارتین و دکتر روبیسل کروز از کشور کوبا از تاریخ 28/2/1390 تا تاریخ 2/5/1390 در مؤسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر جهت مشاوره و همکاری با بخش های گیاهپزشکی، به نژادی و بیوتکنولوژی حضور داشتند. نامبردگان در طول دوره حضور خود از کشت و صنعت های شرکت بازدید بعمل آورده و ضمن راهنمایی های لازم، در خصوص مسائل مختلف نیشکر با کارشناسان واحد ها بحث و مذاکره نمودند. همچنین کارگاه آموزشی یکروزه ای تحت عنوان مدیریت بیماری ها و ارقام نیشکر با حضور نامبردگان و کارشناسان کشت و صنعت های نیشکری در تاریخ 2/5/1390 در محل مؤسسه برگزار گردید. عناوین مورد بررسی نحوه تولید و معرفی ارقام جدید نیشکر سازگار با شرایط منطقه و مدیریت بیماری‏های نیشکر باتکیه بر بیماری‏های نیشکر با تکیه بر بیماری کوتولگی راتون نیشکر (RSD) بود. در پایان آقای مهندس مؤذن در خصوص نماتدهای جداسازی شده از ایران گزارشی ارائه دادند.

همکاری با شرکت بیوتکنولوژی وی ام پونای هندوستان

به منظور ارتباط و گسترش روابط متخصصين صنعت قند، در ارديبهشت ماه سال 1389 جلسه هيأت مديره مؤسسه با حضور اعضاي هيأت مديره و آقاي V.M.Kullkarni از شركت بيوتكنولوژي وي . ام پوناي هندوستان تشكيل گرديد. هدف از تشكيل اين جلسه ارتباط با متخصصين مراكز و مؤسسات تحقيقاتي هندوستان در زمينه هاي:  توسعه  (ارقام) كولتيوارهاي نيشكر - افزايش استحصال شكر با استفاده از( ارقام) كولتيوارهاي موجود - اصلاح و ارتقاء عمليات بهره برداري در بخش هاي آسياب، توليد و كوره‏هاي بخار كارخانه شکر  - بهبود كيفيت شكر و نيز معرفي متخصصين بخش هاي آسياب و توليد اطلاعات مورد نياز شامل هزينه و طول مدت زمان جهت انجام اصلاحات در كارخانه توسط آقاي Kullkarni اعلام گرديد.

 

راه اندازی آزمایشگاه صنایع غذایی همکار با سازمان استاندارد و شروع تولید آزمایشی شکرهای طعم دار و انجام مطالعات در رابطه با چگونگی تولید صنایع جانبی از نیشکر و مشتقات آن بر اساس درخت نیشکر از اقدامات در حال انجام در بخش تحقیقات صنعت مؤسسه می‏باشد.


 فعالیت های مؤسسه در معاونت ها و مدیریت های تحقیقاتی ذیل انجام می پذیرد:

» معاونت تحقیقات کشاورزی شامل:

مدیریت به زراعی: شامل بخش های زراعت، مکانیزاسیون و ماشین های کشاورزی، آبیاری و زهکشی، هواشناسی، خاک شناسی و تغذیه نبات، ابزار دقیق کشاورزی و آزمایشگاه آب - خاک - گیاه

مدیریت به نژادی و بیوتکنولوژی: شامل بخش های به نژادی، بیوتکنولوژی و آزمایشگاه کشت بافت

مدیریت گیاه پزشکی: شامل بخش های آفات، بیماری‏ ها و علف‏های هرز

» معاونت تحقیقات صنعت شامل:

مدیریت تحقیقات صنعتی: شامل آزمایشگاه صنایع غذایی، آزمایشگاه کالیبراسیون و آزمایشگاه میکروبیولوژی


سایر واحدهای مؤسسه شامل: اداره امورمالی و اداری، پشتیبانی و خدمات و روابط عمومی، آموزش، انفورماتیک و کتابخانه می باشد که با فراهم شدن امکانات فنی و آزمایشگاهی لازم در حال حاضر بخش‏های مزبور در حال فعالیت می باشند.

 

دی ان ان
دی ان ان