امروز: پنجشنبه 11 آذر 1400

کتابخانه

 کتابخانه


 کتابخانه مؤسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سال 69 1368 تحت عنوان مرکز اطلاعات علمی و فنی نیشکر در تهران آغاز به کار نمود، در سال 73 1372 به اهواز انتقال یافت و به تدریج بر حجم مجموعه منابع آن اضافه گردید. در سال 1380 کتابخانه به مؤسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی انتقال یافته و فعالیت خود را در ارائه خدمات به حوزههای مختلف کشاورزی آغاز نمود. این مجموعه شامل 3400 عنوان کتاب فارسی و 1017 عنوان کتاب لاتین می‏باشد که علاوه بر موضوعات کشاورزی، موضوعات عمومی دیگری از جمله اسلام، روانشناسی، تاریخ، جغرافـیا، ادبیات، فنی و مهـندسی را نیز تحـت پوشش قرار می دهد.

در این کتابخانه علاوه بر بخش امانـت کتاب که با سیستم باز اداره می گردد، کلـیه اسـناد کـشت و صنعـت‏های هفـت گانه نـیز در بانکـهای اختصاـصی نگهـداری میشـود. بخـش پژوهـش کتابخـانه شامـل 3000 گزارش تحقیقی، 116 پایان‏نامه و حدود 3700 مقاله می باشد. مراجعه‏کنندگان از کشت و صنعت‏های هفت گانه و سایر  شرکتهای وابسته می‏توانند با عضویت در سیستم گنجینه از کلیه منابع موجود در کتابخانه استفاده نمایند. دیگر مراجعین می‏توانند با ودیعه گذاشتن کارت شناسایی معتبر (کارت ملی، شناسنامه، کارت دانشجویی) حداکثر سه کتاب به مدت 15 روز به امانت بگیرند. در حال حاضر قسمت نشریات مشترک 15 عنوان نشریه فارسی و 1 عنوان نشریه لاتین است که به طور مرتب آنها را دریافت می‏کند. علاوه بر این، حدود 130 عنوان نشریه مختلف نیز در آرشـیو این بخـش نشریات وجود دارد. همچـنین کلـیه مراجعه کننـدگان می توانند از طریق سیستم موجود در کتابخانه از اینترنت استفاده نمایند.

 

 

دی ان ان
دی ان ان