امروز: یکشنبه 25 مهر 1400

مدیریت گیاه پزشکی

برای دستیابی به عملکرد اقتصادی و محصول با کیفیت، مدیریت عوامل محدودکننده‌ی زنده (آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز) و غیرزنده (عوامل محیطی مانند سرمازدگی، بادزدگی، کمبود و بیش بود عناصر غذایی و ..) امری ضروری است. به همین منظور بخش گیاه‌پزشکی موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سال 1379 فعالیت خود را با هدف کاهش میزان خسارت این عوامل شروع کرد.
بدین منظور بخش گیاه‌پزشکی با مطالعه و بررسی بیولوژی موجودات و میکروارگانیزم‏های مضر و مفید و اثرات متقابل آن‌ها با روند رشد و ادامه حیات گیاه نیشکر نسبت به ارائه‏ راه‏کارهای مناسب جهت برقراری یک تعادل منطقی و طبیعی بین جمعیت عناصر فوق‌الذکر و تعیین آستانه زیان اقتصادی جهت دست‌یابی به عملکرد قابل‌قبول در واحد سطح اقدام می‌نماید.
رئوس فعالیت‌های این بخش به قرار زیر است:
تلاش در جهت کاهش منطقي  و مصرف بهينه آفت‌کش‌های کشاورزي با تأکید بر علف‌کش‌ها
جلوگيری از تخريب منابع آب، خاک و گیاهان در اثر کاربرد بی‌رویه سموم و نهاده¬های کشاورزي و در نتیجه کاهش هزينه توليد
مطالعه و بررسی دینامیسم آفات نیشکر
تحقيق در زمينه شناسايي، زیست‌شناسی، کارايي و تکثیر دشمنان طبیعی آفات و کاربرد آنها در جهت مبارزه بيولوژيکي عليه آفات نیشکر و نگهداری جمعیت آن‌ها
پرورش و تکثیر پارازیتوئیدها در انسکتاریوم و رهاسازی آن‌ها در زمان‌های موردنیاز جهت ایجاد تعادل طبیعی و کاهش خسارت به مزارع نیشکر در زیر آستانه زیان اقتصادی.
مطالعه و شناسایی بیماری‌های مختلف نیشکر،  برآورد میزان خسارت آن‌ها و ارائه راهکارهای مناسب اجرایی به منظور پیشگیری و کاهش خسارت در زیر آستانه زیان اقتصادی هر بیماری.
همکاری مستمر با بخش به نژادی به منظور انتخاب کلون‌ها و ژنوتیپ¬های مقاوم به آفات، بیماری‌ها و علف‌کش‌ها با استفاده از روش‌های مختلف آلوده سازی مصنوعی و طبیعی در مراحل گوناگون سلکسیون گلون‌های جدید نیشکر به منظور معرفی واریته¬های مقاوم به عوامل فوق‌الذکر.
شناسایی و نام‌گذاری علف‌های هرز مزارع زیر کشت نیشکر و تعیین میزان خسارت آن‌ها و ارائه روش‌های کنترل آن‌ها.
اعمال اصول قرنطینه‌ به منظور جلوگیری از ورود آفات و بیماری‌هایی که ممکن است به همراه قلمه¬های خارجی وارد کشور شوند.
طراحی و ساخت ادوات کشاورزی و اصلاح ادوات موجود
اجراي پژوهش‌های بنيادين گیاه‌پزشکی کشور با تأکید بر بهره‌برداری روش‌های نوين
مطالعه و بررسی در جهت تحقق و اصلاح روند اجرایی روش‌های مديريت تلفيقي (IPM)
تحقيق در زمينه شناخت، فرمولاسيون، تأثیر سموم کشاورزی و تکنیک‌های گوناگون سم‌پاشی و آزمایش سموم جديد.


دی ان ان
دی ان ان