امروز: یکشنبه 25 مهر 1400

آشنایی با بر برنامه القاء گلدهی در ارقام نیشکر و تولید بذر حقیقی در شرایط گلخانه گلدهی

آشنایی با بر برنامه القاء گلدهی در ارقام نیشکر و تولید بذر حقیقی در شرایط گلخانه گلدهی

ایجاد کننده: خیری/یکشنبه, 13 مرداد,1398/دسته ها: اخبار موسسه

رتبه بندی این مطلب:
5/0

در سال زراعی 97-96، پس از غربال و بررسی صفات گوناگون کمی و کیفی از قبیل مقاومت به باد داغ، سرما، میزان پل، بریکس، پیوریتی و همچنین مقاومت به آفاتی از قبیل سزامیا و بیماری سیاهک در ارقام موجود در ژرم‏پلاسم نیشکر، تعداد 128 رقم شامل ارقام مختلف وارداتی و ایرانی جهت برنامه گلدهی انتخاب و پس از تهیه قلمه از آنها، در دیماه سال 96 در گلدانهای پلاستیکی کشت شدند. این واریته ‏ها پس از مراقبت‏های ویژه مربوط به داشت و رشد کافی در گلخانه تلاقی، در ابتدای تیرماه 97 به گلخانه گلدهی جهت استقرار بر روی ریل‏های مخصوص اعمال تیمار فتوپریود منتقل شدند. پس از اعمال سه تیمار فتوپریودی، از مهرماه 97 القاء گل در ارقام مورد بررسی شروع شد و تا اوایل فروردین ادامه پیدا کرد. در ادامه پس از تعیین پایه‏ های پدری و مادری، تعداد 46 کراس در طول پاییز و زمستان 97 انجام شد که حاصل آن تولید 748.5 گرم بذر حقیقی نیشکر بود که در همان زمان در فریزر منفی 16 نگهداری شدند. از اوایل خرداد ماه 98 کار کشت این بذور در سینی‏ های فلزی مخصوص شروع شده و تا اوایل تیرماه، از کشت این بذور تعداد 6041 گیاهچه حاصل شده است. کار کشت این کراس‏های بذر ادامه دارد.  حدود 20000 گیاهچه بذری در سال 97 از این پروژه که از نظر نوع اجراء ماهیت مستمر دارد حاصل و وارد مراحل مختلف اصلاح و تولید رقم جدید نیشکر شد. نتایج حاصل از اجرای این پروژه ما را در اجرای بهتر آن در سال‏های آتی و رفع مشکلات و موانع فنی و زیربنایی رهنمون خواهد کرد و چشم انداز درازمدت آن نویدبخش استقلال و خودکفایی کشور در باب تولید بذر حقیقی نیشکر و جلوگیری از خروج ارز از کشور در این زمینه خواهد بود

Print

تعداد نمایش ها (144)/نظرات (0)

x
دی ان ان
دی ان ان