امروز: یکشنبه 25 مهر 1400

اجرای طرح مدیریت بقایای نیشکر در سیستم برداشت سبز

اجرای طرح مدیریت بقایای نیشکر در سیستم برداشت سبز

ایجاد کننده: خیری/چهارشنبه, 13 بهمن,1395/دسته ها: اخبار موسسه

رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

معاونت تحقیقات کشاورزی: در فرآیند برداشت به روش دروی سبز، محصول نیشکر بدون انجام هیچ گونه عملیاتی از قبیل سوزاندن محصول، حذف مواد برگی و خشبی برداشت می شود. روش مکانیزه برداشت توسط دستگاه های هاروستر انجام می شود که در خلال انجام عملیات، اندام غیر از ساقه (پوشال) جداسازی شده و بر روی سطح مزرعه باقی می ماند.

 در این روش از نظر تعادل مواد مغذی خاک و اثرات زیست محیطی، شرایطی فراهم خواهد شد که زمینه های حرکت به سمت کشاورزی پایدار فراهم می شود. بقایای به جا مانده در مزرعه می تواند زمینه های کنترل علف هرز، کاهش افت نسبی رطوبت خاک و کاهش فرسایش خاک را فراهم نموده که به شدت در چرخه مواد مغذی خاک و افزایش مواد آلی و نهایتاً افزایش تولید در واحد سطح تأثیر گذار استعملیات برداشت سبز محصول نه تنها از نقطه نظر جنبه های مثبت تأثیرگذاری بقایای گیاهی در چرخه حاصلخیزی خاک قابل توجیه است بلکه از نظر تازگی و کیفیت محصول نیشکر در زمان انتقال به کارخانه نیز در مقایسه با برداشت سوخته تفاوت دارد.

در سیستم برداشت سبز نیشکر، حدود20 تن در هکتار بقایا که شامل غلاف، پهنک برگ و سرنی است، در مزرعه باقی می‏ماند. از طرفی وجود بقایای نیشکر در سطح خاک به‏عنوان معضلی جهت بازوریی مجدد نیشکر و انجام عملیات مختلف زراعی مطرح است. چون در صورت مخلوط شدن با خاک باعث کاهش میزان نیتروژن خاک و در صورت باقی ماندن در سطح خاک، باعث کاهش سرعت حرکت آب و سرد شدن محیط ریشه در زمستان می شود.

  مهندس سعیدی مجد، مجری طرح مدیریت بقایای نیشکر در سیستم برداشت سبز با اشاره به این نکته که در این پروژه بقایای به جای مانده از نیشکر به روش‏های مختلفی مدیریت شده و عملکرد کمی و کیفی نیشکر مورد ارزیابی قرار خواهدگرفت، گفت: برخی از روش‏های مدیریت‏ بقایای نیشکر شامل خرد و مخلوط کردن با خاک، جمع کردن و خارج کردن از مزرعه، استفاده از مواد تسریع کننده در تجزیه مانند کود اوره و ملاس است.

وی افزود: برای انجام این طرح از دستگاه ها و ادوات مختلفی از جمله دستگاه ریک یا خورشیدی (برای ردیف کردن بقایا)، چاپر (برای خردکردن)، سبد حمل باگاس (برای خارج کردن بقایا به جای دستگاه بِیل) و ادوات خاک ورز سابسویلر تک و دو شنگ و دیسک ریشیپ استفاده شده است. برای پایش روند تغییرات خاک نمونه برداری اولیه صورت گرفت. برای پایش عملکرد در طول دوره رشد فاکتورهای مؤثر عملکردی از جمله تراکم پنجه و ساقه و رشد به صورت هفتگی اندازه گیری خواهد شدگفتنی است این آزمایش در یکی از مزارع ایستگاه شماره یک روی سه واریته تجاری در حال اجرا و به مدت چهار سال برنامه‏ریزی شده است.

Print

تعداد نمایش ها (762)/نظرات (0)

x
دی ان ان
دی ان ان