امروز: یکشنبه 25 مهر 1400

کارگاه های آموزشی برگزار شده در تابستان 95

ایجاد کننده: خیری/دوشنبه, 26 مهر,1395/دسته ها: اخبار موسسه

رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

ردیف

عنوان کارگاه آموزشی

شرکت

کنندگان

مدت

(ساعت)

مربی

1

سرویس و نگهداری عمومی ماشین آلات کشاورزی (هاروستر)

اپراتور

24

اسماعیلی

2

هیدرولیک ماشین آلات کشاورزی (هاروستر) گروه 1

مکانیک

24

اسماعیلی

3

هیدرولیک ماشین آلات کشاورزی (هاروستر) گروه 2

مکانیک

24

اسماعیلی

4

موتور ماشین آلات کشاورزی (هاروستر)

مکانیک

24

فتاحی

5

برق ماشین آلات کشاورزی (هاروستر)

مکانیک

24

باقری

6

آشنایی با برق ماشین آلات

کارشناس

24

باقری

7

برق تخصصی ماشین آلات كشاورزی (هاروستر)

مکانیک

24

باقری

8

سرویس و نگهداری تخصصی ماشین آلات کشاورزی (هاروستر )

اپراتور

24

اسماعیلی

9

اصول ايمني و اپراتوري ماشین آلات کشاورزی (هاروستر‌) گروه 1

اپراتور

16

اسماعیلی

10

اصول ايمني و اپراتوري ماشین آلات کشاورزی (هاروستر ) گروه 2

اپراتور

16

اسماعیلی

11

دوره باز آموزی اپراتوری محصولات به تفکیک محصول

اپراتور

8

اسماعیلی

12

آشنایی با ساختار و عملکرد موتورهای دیزل

کارشناس

24

فرهادی نیا

13

فيلترها و فيلتراسيون در ماشين آلات

کارشناس

16

عبدالحمیدی

14

مديريت سرويس در ماشین آلات

کارشناس

16

حسین آبادی

15

قطعه شناسی و آشنایی با اسناد و مدارک و استفاده از آنها

مکانیک

24

بهرامی

Print

تعداد نمایش ها (1783)/نظرات (0)

x
دی ان ان
دی ان ان