امروز: پنجشنبه 11 آذر 1400

با همکاری مدیریت حفظ نباتات استان خوزستان کانون کوبی ملخ بومی خوزستان در مزارع نیشکر انجام می شود

کانون کوبی ملخ بومی خوزستان در مزارع نیشکر انجام می شود
با توجه به شرایط اقلیمی پس از سیلاب و از بین رفتن میزبان های متنوع ملخ بومی خوزستان (غلات، صیفی جات، سبزیجات و علف های هرز)، این آفت با هجوم به مزارع نیشکر که تنها پوشش سبز باقیمانده در منطقه هستند خسارت هایی را به وجود آورده اند.
 • 16 تیر 1398
 • ایجاد کننده: خیری
 • تعداد نمایش ها: 278
 • نظرات: 0

هفتمین جلسه کارگروه گیاه پزشکی روز سه شنبه مورخ 1397/08/15 با موضوع بررسی گزارش چند علف کش امیدبخش در مبارزه پیش رویشی با علف های هرز نیشکر در محل موسسه تحقیقات برگزار شد

هفتمین جلسه کارگروه گیاه پزشکی برگزار شد
در این جلسه نتایج بررسی های مختلفی که در قالب آزمایش های میدانی و به همت اعضا کارگروه گیاه پزشکی و با محوریت موسسه تحقیقات وآموزش توسعه نیشکر طی دهه 80 و 90 اجرا شده بود، ارائه گردید. پس ارائه نتایج کلیه آزمایش ها، اعضا کارگروه در خصوص نتایج ارائه شده به تبادل نظر پرداختند و در خصوص میزان استفاده از این سموم تصمیم گیری نمودند.
 • 30 آبان 1397
 • ایجاد کننده: خیری
 • تعداد نمایش ها: 504
 • نظرات: 0

دانشجویان رشته گیاه پزشکی دانشگاه شهید چمران در تاریخ 20 آبان با حضور در ایستگاه تحقیقاتی شماره یک با آفات نیشکر و مبارزه بیولوژیک با آفت ساقه خوار نیشکر آشنا شده و با همراهی محققان موسسه از انسکتاریوم و مجتمع گلدهی بازدید کردند.

بازدید دانشجویان گیاه پزشکی دانشگاه شهید چمران از ایستگاه تحقیقاتی شماره یک
 • 26 آبان 1397
 • ایجاد کننده: خیری
 • تعداد نمایش ها: 603
 • نظرات: 0

ششمین جلسه کارگروه گیاه‏ پزشکی روز یکشنبه مورخ ششم آبان ماه 97، در موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر، با حضور کارشناسان بخش گیاه‏ پزشکی موسسه و نمایندگان کشت و صنعت‏های هفتگانه نیشکر برگزار شد.

برگزاری ششمین جلسه کارگروه گیاه‏ پزشکی
با توجه به کاهش میزان بارندگی و تنش کم آبی که در سال زراعی جاری کلیه مزارع نیشکر را تحت تاثیر قرار داده است، در این جلسه وضعیت آلودگی مزارع نیشکر به آفات مختلف بررسی شد و اعضای کارگروه در خصوص راهکارهای مناسب برای کاهش خسارت و مدیریت آفات مختلف بحث و تبادل نظر کردند.
 • 9 آبان 1397
 • ایجاد کننده: خیری
 • تعداد نمایش ها: 534
 • نظرات: 0
سمینار فناوری‌های نوین در مکانیزاسیون نیشکر نیمه آبان ماه برگزار می شود
 • 3 آبان 1397
 • ایجاد کننده: خیری
 • تعداد نمایش ها: 562
 • نظرات: 0
RSS
12345678910انتها
دی ان ان
دی ان ان