• 33130701(61)98+
  • 33130702(61)98+
  • 33130703(61)98+
  • info@iscrti.ir

امکان‌سنجی یا افزایش بهره‌وری استخرهای پیش ساخته با پرورش زمستانه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در استان خوزستان