• 33130701(61)98+
  • 33130702(61)98+
  • 33130703(61)98+
  • info@iscrti.ir

تولید دانه (seed) باکیفیت با استفاده از روش آسیاب ساچمه‌ای (ball mill)