• 33130701(61)98+
  • 33130702(61)98+
  • 33130703(61)98+
  • info@iscrti.ir

درباره ما

مؤسسه تحقیقات و آموزش نیشکر و صنایع جانبی در راستای تداوم بهره‏برداری اقتصادی از اراضی زیر کشت نیشکر و ارتقاء میزان محصول شکر، با به‌کارگیری علوم و تکنولوژی‌های نوین در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و محیط زیست، توانسته تاکنون طرح های تحقیقاتی پایه و کاربردی بسیاری در زمینه‌های مختلف اجراء و نتایج بدست آمده را جهت استفاده در واحدهای اجرائی به کشت و صنعت‏های عضو گروه توسعه نیشکر، ارائه نماید.

 

انتشارات

انتشارات

آخرین اخبار


۱
محققان
۱
پروژه‌ تحقیقاتی در دست اجرا
۱
پروژه انجام شده

زمینه‌های فعالیت


انتشارات


ماموریت و چشم‌انداز

توسعه پایدار صنعت نیشکر با نگاه دانش‌محور