امروز: پنجشنبه 11 آذر 1400

Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR Module! DO NOT UNINSTALL MODULE which will cause unrecoverable data loss!

Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR Module! DO NOT UNINSTALL MODULE which will cause unrecoverable data loss!

اخبار برگزیده


                                                                                            پورتال هواشناسی موسسه

اشتراک در خبر نامه

  شرکت در نظر سنجی

  1. نظر شما در مورد نسخه جدید وب سایت موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان چیست ؟

  عالی (74نظر) 58%
  خوب (11نظر) 9%
  متوسط (5نظر) 4%
  ضعیف (38نظر) 30%

  دی ان ان
  دی ان ان